การใช้ Half Sum

การหาศูนย์รังสีในดวงชะตาโดยใช้ HALF SUM เป็นการสำรวจจุดเจ้าชะตา ดาว และปัจจัยต่างๆ เช่น ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล ในพื้นดวงชะตาและการพยากรณ์จร เป็นการขยายความของปัจจัยต่าง ๆ ที่เราตั้งขึ้นมาให้ได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงดาวในพื้นดวงชะตาและดาวจรก็ได้ จะทำให้เราสามารถทราบข้อมูลได้ลึกลงไปอีกจากตำแหน่งที่เราตั้งขึ้นมา ควรทำการสำรวจจากพื้นดวงไปก่อน โดยให้ ลูกศรหมุนไปยังตำแหน่งดาว หรือปัจจัยที่เราต้องการทราบและกด Ctrl +Shift H และใช้ลูกศรซ้ายขวากวาดไปจนพบศูนย์รังสีต่าง ๆ ที่ทำมุมถึงดาว หรือปัจจัยที่เรากำหนดขึ้นมา ให้อ่านทั้งสองแกนไปเรื่อย ๆ จนหมด เราก็จะได้รายละเอียดเพิ่มจากการอ่านดาวตามปกติ เช่นดาวศุกร์ทำมุม 45 องศากับเสาร์ ก็จะแปลได้ว่าเจ้าชะตามีความทุกข์เรื่องความรัก ถ้าเราตั้งศูนย์รังสี ศุกร์$เสาร์ ขึ้นและเอาลูกศรไปวางลงตำแหน่ง VE$SA และกด Ctrl +Shift H และกวาดแกนไปเรื่อย ไป อาจจะพบกับศูนย์รังสี SU$KR ก็จะขยายความได้ว่าความรักของเจ้าชะตาถูกขัดขวางจากพ่อหรือผู้มีอำนาจของเจ้าชะตา เราควรทำการตรวจเป็นจุด ๆ ไป เริ่มจาก

1. จุดเมษ
2. อาทิตย์
3. จันทร์
4. เมอริเดียน
5. ลัคนา
6. ราหู
7. ดาวต่าง ๆ เช่น ดาว เสาร์ พฤหัส ฯลฯ
8. ปัจจัย ต่าง ๆ ที่เราตั้งขึ้นมาด้วย ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล
9. โค้งฯ ดาวต่าง ๆ

Half Sum ที่อยู่ในแกน Midpoint คือศูนย์รังสีที่อยู่ใน ศูนย์รังสีใหญ่อีกทีหนึ่ง เราต้องดูด้วยว่าอะไรเป็น midpoint หรือ Half Sum ดูไปแล้วก็เหมือน ๆ กัน แต่มีความแตกต่างกันตรงที่มันอยู่ซ้อนกันในแกนใหญ่อีกทีหนึ่ง