โค้งแห่งอนาคต

โค้งฯ คืออะไร ก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนที่เอาไว้ใช้ดูเหตุการณ์รายปีตามอายุของเจ้าชะตา ซึ่งโค้งนี้เราจะดูจากพื้นดวงเป็นหลักเสมอ จะเรียกได้ว่า การดูพื้นดวงจรตามอายขัย การดูจร ก็คือดูสิ่งที่กำลังจะเกิดภายในปีหน้าหรือปีต่อๆไปที่ยังมาไม่ถึง หรือใช้ดูย้อนหลังปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ และมีจรอีกชนิดหนึ่งคือการดูจรรายปี ตามดาวจรบนท้องฟ้า สองอย่างนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันเสมอ จะไม่ขัดแย้งกัน เราถึงนำการดูจรทั้งสองระบบมาใช้ร่วมกันในการดูเหตุการณ์รายปีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ หรือปีไหน ๆ ก็ได้อย่างแม่นยำ

ก่อนอื่นเราควรจะศึกษาพื้นดวงจรตามอายุไขก่อนก็คือ โค้ง สุริยยาตร์ นั่นเอง มีกฎอยู่ว่า ดาวที่อยู่ในพื้นดวงจะเดินไปปีละหนึ่งองศา หรือมีความหมายเท่ากับ 1 ปีเสมอ แต่การเดินทางนี้ไม่ใช่เป็นการโคจรเหมือนดาวจรบนท้องฟ้า แต่เป็นการโคจรตามหลักวิชาโหราศาสตร์เท่านั้น ที่ท่าน Alfred ท่านเป็นผู้คิดขึ้นมาและมีความแม่นยำสูงในการตรวจดวงชะตาเบื้องต้น เราสามารถนำดาวเคราะห์ หรือจุดเจ้าชะตามาทำเป็นโค้งฯได้หมด

เราจะแยกประเภทของโค้งฯออกเป็น 2 ชนิดคือโค้งจุดเจ้าชะตา และโค้งดาวเคราะห์ โดยโค้งเจ้าชะตา ได้แก่ โค้ง อาทิตย์ จันทร์ เมริเดียน ลัคนา ราหู และเมษ ใช้ดูว่าเจ้าชะตาจะเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นหรือป่าว หรือต้องเผชิญกับกรรมเก่าที่ระบุในพื้นดวง กรรมที่ว่านี้จะถูกปลุกให้ทำงานตามโค้งอายุ เช่นปีนี้ท่านอาจเป็นโรคมะเร็งเป็นต้น โรคมะเร็งมันจะต้องมีปรากฏอยู่ในพื้นดวงอยู่ก่อน แล้วเค้าถึงจะเป็นได้ แต่จะเป็นตอนไหน คำตอบคือ เป็นตอนที่โค้งตามอายุเข้ามาทำมุมสัมพันธ์กับจุดอิทธิพล ศูนย์รังสี หรือดาวร้าย ๆ ในพื้นดวงนั่นเอง

โค้งจุดเจ้าชะตากับโค้งดาวเคราะห์สมารถใช้แทนกันได้และให้ผลเหมือนกัน แล้วแต่เราจะสะดวกใช้แบบไหน แต่ข้าพเจ้าแนะนำมือใหม่ให้ใช้โค้งดาวเคราะห์ไปก่อนจะเข้าใจง่ายกว่า เช่น ถ้าเราต้องการหาความทุกข์ความพลัดพรากก็ตั้งโค้งเสาร์เข้าไปเลย ถ้าต้องการดูเรื่องโชคลาภเราก็ตั้งโค้งพฤหัสขึ้นมาเช็ค ถ้าเรื่องไหนทำงานมากกว่าเราก็ไปตรวจดูเรื่องนั้น โดยใช้จุดอิทธิพล หรือศูนย์รังสีไปจับอีกที เพื่อบอกรายละเอียดว่าเป็นเรื่องแบบไหน

เช่น ปีนี้โค้งพฤหัสเข้าแก่นกรกฏ ก็อาจจะแปลได้ว่าท่านจะมีโชคดี แต่เป็นโชคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไร เราอาจต้องถามเจ้าชะตาว่า ปีนี้ท่านมีโครงการที่จะทำอะไรหรือไม่ เช่น ขายที่ดิน หรือมีแนวโน้มปรับตำแหน่ง ฯลฯ เราก็เข้าไปตั้งจุดอิทธิพลให้ตรงตามที่เจ้าชะตามีความมุ่งหวังเอาไว้ แต่ถ้าเราไม่ถาม เราก็ต้องตั้งจุดอิทธิพลเองหลายจุด เพื่อเช็คเองว่าจะเป็นเรื่องดีอะไรบ้าง เพราะพฤหัสเป็นตัวบังคับแล้วว่าปีนี้ดี แต่ก็ไม่แน่บางทีโค้งพฤหัสทำงานพร้อมๆ กับโค้งเสาร์ด้วยก็มี ไม่ควรประมาทควรเช็คด้านร้าย ๆ ด้วย เช่นว่ามีเรื่องอุบัติเหตุด้วยหรือไม่ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับไหวพริบของนักโหราศาสตร์แต่ละคนว่า จะดูอย่างไรให้ตรงกับเรื่องที่เราต้องการทราบ

ความหมายของโค้งต่าง ๆ มีดังนี้

1. โค้งเมษ ถ้าโค้งนี้ไปถึงดาวดีก็จะส่งผลดี ถ้าไปถึงดาวร้ายก็จะบอกเรื่องนั้น ๆ หรือไปทำมุมกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เราตั้งขึ้นก็ถือว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในปีนี้ และการเดินทางของโค้งเมษก็จะบอกความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีต่าง ๆ เช่นโค้งเมษไปทับเสาร์ในช่วงอายุตอนไหนเราก็อาจทำนายได้ว่าเจ้าชะตามีการพลัดพรากหรือการเดินทาง การเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะย้ายโรงเรียน ย้ายบ้าน หรือมีการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดเกิดขึ้นในปีนั้น ๆ โค้งเมษจะดีตรงนี้คือบอกรายละเอียดในปีที่ผ่านมาได้เพื่อเป็นการตรวจสอบดาวในพื้นดวงว่าตรงหรือไม่ โค้งเมษไปทับหรือทำมุมกับอะไรก็อ่านได้เลยว่าปีนั้นเจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับดาวเคราะห์นั้น ๆ

2. โค้ง ราหู โค้งนี้ไว้ตรวจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางใจ หรือการมีคู่ หรือพบรักก็ได้ หรือการมีความสัมพันธ์ใหม่ๆ ในปีนั้น ว่าปีนี้อาจได้พบคนที่ถูกใจ หรือเพื่อนสนิท หรือมีความผูกพันกับใครบางคนก็ได้

3. โค้ง ลัคนา โค้งนี้ไว้ดูสภาพแวดล้อมว่าเจ้าโค้งนี้ไปโดนดาวอะไรเช่นปีนี้ไปโดนดาวไม่ดี หรือดาวดี ก็จะบอกสภาพแวดล้อมในปีนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ทำหน้าที่เหมือนจุดเจ้าชะตาจร ทุกโค้งเราถือเป็นจุดเจ้าชะตาจรทั้งหมดอย่าลืมข้อนี้ เช่นโค้ง ลัคนาไปถึงจุดถึงแก่กรรม เราก็อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมถึงตัวเราด้วยแต่ต้องเช็คหลายจุดหน่อยถ้าเป็นตัวเราท่าต้องไปก่อนเอกสารเรื่องการเช็คเกี่ยวกับจุดถึงแก่กรรม

4. โค้งเมริเดียน โค้งนี้ไว้ตรวจดูว่าตัวเราไปตรงกับจุดหรือปัจจัยอะไรหรือเรามีความกังวลอะไรในปีนี้ ก็ได้ ก็ดูเหมือนจิตเรามีความเกี่ยวค้องกับเรื่องอะไรในพื้นดวงก็ได้

5. โค้งอาทิตย์ โค้งนี้ไว้ดูเรื่องตัวเราหรือกายสังขารเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับดาวในพื้นดวง หรือดาวจรวงนอกก็ได้ด้วยเช่นกัน โค้งทุกโค้งเราสามารถยิงไปทำมุมสัมพันธ์กับดาววงนอกได้ด้วย ว่าปีนี้เรามีโชคดีโค้งอาทิตย์ก็จะถึงจุดหรือปัจจัยที่บอกเกี่ยวกับโชคดีด้วย แต่ให้ดูโค้งพฤหัสประกอบด้วยเพื่อความมั่นใจอีกที

6. โค้งจันทร์ โค้งนี้ไว้ดูบุคคลเพศหญิง หรือจิตใจเราว่าปีนี้เราคิดอะไร มีอารมณ์อย่างไร เมื่อโค้งจันทร์ไปทำมุมกับดาวเคราะห์ในพื้นดวง หรือดาวจรวงนอกแต่ต้องดาววงนอกเป็นรายปีก่อนที่นำมาใช้งาน แต่ก็สามรถดูจรรายวันก็ได้เช่นโค้งจันทร์โดนเสาร์จรทับอยู่ก็บอกได้ว่าอาจมีการเจ็บป่วยของบุคคลเพศหญิง หรือท่านมีความวิตกกังวลใจอะไรบางอย่าง มีทุกข์ในใจเกิดขึ้นก็ได้ แต่ถ้าไปทับดาวพฤหัสพื้นดวงก็จะแปลว่าปีนี้ท่านดวงดี หรือมีอารมณ์แจ่มใสไม่มีเรื่องทุกข์ใจประการใด เป็นต้น เราสามารถดูโค้งเจ้าชะตาผสมกับโค้งดาวเคราะห์ก็ได้เช่นเดียวกัน มีผลความแม่นยำสูงควรตรวจโค้งดาวเคราะห์ว่าแน่ใจ และสุดท้ายตรวจโค้งจุดเจ้าชะตาอีกครั้งเพื่อเป็นการ

ส่วนโค้งดาวเคราะห์ก็มีดังนี้

1. โค้งเรื่องงาน ตำแหน่ง โครโนส พฤหัส พาพอสลอน

2. โค้งเรื่องความรัก โค้ง ศุกร์ ราหู คิวปิโด

3. โค้งการมีเคราะห์ โค้ง เสาร์ และการพลัดพราก การออกจากงาน

4. โค้งการเจ็บป่วย ความตาย โค้ง เสาร์ แฮดมตอส ฮาเดส เนปจูน

5. โค้งอุบัติเหตุ โค้ง มฤตยู อังคาร เซอุส เนปจูน

6. โค้งการเดินทาง โค้งพุธ เสาร์ ลัคนา

7. โค้งแห่งการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ โค้ง โพไซดอน เนปจูน